LETSELSCHADEZAKEN OP HET GEBIED VAN VERKEER OF WERK:

Mark de Witte is specialist in letselschadezaken

Verder behandelt hij zaken op de volgende rechtsgebieden.

SOCIALE ZEKERHEID:
WIA-zaken:  weigering, stopzetting of verlaging van uw WIA-uitkering door het UWV.
Ziektewet-zaken:  stopzetting van uw ziektewetuitkering door het UWV.
Werkloosheidswet-zaken:  weigering of stopzetting van uw werkloosheidsuitkering door het UWV.
Wajong-zaken:  weigering of stopzetting van uw wajonguitkering door het UWV.
Bijstandszaken:  weigering of stopzetting van uw bijstandsuitkering door de gemeente.

 

 VERZEKERINGSZAKEN:
Geschillen met verzekeringsmaatschappijen over de weigering of de hoogte van schadeuitkeringen en alles wat daarmee samen hangt.